20488 Stevens Creek Blvd 1401 – Master Bedroom (B)